نخستین همایش فناوری نوین زیستی

فرصت ها، چالش ها و توانمندی ها

حضور در همایش و دریافت گواهی حضور منوط به ثبت نام شرکت در همایش می باشد.
ثبت نام شرکت در همایش برای عموم آزاد است
.

مهلت ارسال مقالات تا بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۲ تمدید شد.

تاریخ برگزاری هفتم و هشتم شهریورماه ۱۴۰۲

دکتر خسرو خواجه
ریاست همایش
دکتر حسین نادری منش
دبیر علمی همایش

محورهای موضوعی

اولین همایش فناوری نوین زیستی

قالب پوستر همایش

قالب مقاله همایش

نحوه ثبت نام در سایت همایش:

نحوه ارسال اثر در سایت:

شماره حساب دانشگاه تربیت مدرس

۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴ IR 520100004001075003007294
شناسه پرداخت دانشگاه 354075074140107001001210000000

هزینه ثبت مقاله و پوستر به ازای هر نفر مبلغ ۲۵۰ هزار تومان می باشد.